پنجشنبه 1399/08/29 - 09:50
تیم جهادی حاضر در بیمارستان

جهادگران بسیجی طبس با عنوان مدافعان گمنام و با هدف کمک به مدافعان سلامت در بیمارستان سیدمصطفی خمینی(ره)به منظور انجام امورات خدماتی بیماران مبتلا به کرونا وارد عمل شدند.