دوشنبه 1399/11/27 - 09:20 khjonobi-admin

ایجادشغل برای ۳ هزار و ۱۳۸ نفر با اعطای تسهیلات قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی تاکنون ۳ هزار و ۱۳۲ فقره تسهیلات اعطاکرده اندکه برای ۳ هزار و ۱۳۸ نفر شغل ایجاد کرده است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۴۴۲ صندوق‌ قرض الحسنه با ۲۸ هزار و ۳۳۴ عضو و سرمایه گذاری ۱۳۸ میلیارد ریال در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

هنری گفت: این سازمان در راستای تقویت و گسترش فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد، توسعه تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی مردم نهاد، گسترش عدالت اجتماعی با رویکرد حمایت از کارگاه‌های اشتغال خرد و هدایت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تشکل‌های مردمی به سمت کارآفرینی، اقدام بر اجرای طرح اشتغال مردمی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی کرده است.
رئیس بسیج سازندگی استان افزود: در قالب این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرض الحسنه و ترغیب خیران برای حمایت از اشتغال مناطق محروم، جلسات اولیه با برخی از مجموعه‌های خیریه و شرکت‌های مهندسی برای مشارکت اجتماعی برگزار و تفاهم حمایت از اشتغال به مبلغ ۱ میلیارد تومان با مجمع خیران جهادی و محرومیت زدایی استان انجام شد.
وی گفت: در راستای اجرای این طرح در فاز اول حدود ۳۰۰ میلیون تومان به صندوق قرض الحسنه سه قلعه سرایان تخصیص یافت.
هنری گفت: طرح‌های اشتغال در صندوق‌های قرض الحسنه مردمی با کمک تسهیلگران بر اساس ظرفیت سنجی منظم و اهلیت سنجی افراد مشخص و مبالغ اعتباری مورد نیاز از محل کمک‌های خیران به حساب صندوق واریز می شود.
 رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: این تسهیلات بدون بروکراسی اداری و تضمین بانکی، بدون سود در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پس از دوره تنفس برای پایداری مشاغل، باز پرداخت مبالغ به خیران انجام می‌شود.

هنری گفت: نظارت، پشتیبانی، حمایت و همراهی با مشاغل ایجادشده و اتصال به بازار از طریق این سازمان پیگیری می‌شود.