قاضی های آینده،جهادگران امروز

چهارشنبه, 06/06/1398 - 07:49 khorasanejonoubi

قاضی های آینده،جهادگران امروز

روایت دانشجویانی که ندای محرومیت را شنیدن و بدون هیچ چشم داشتی عاشقانه به خدمت به محرومین استان خراسان جنوبی پرداختند.