پنجشنبه 1399/08/29 - 10:07 khjonobi-admin

گروه‌ مردمی عمار به همراه گروه جهادی شهید کاوه شهرستان قاین درجهت مهار موج‌ سوم بیماری‌ کرونا این‌بار درقالب فرهنگ‌سازی واردمیدان شد.

نیروهای جوان و مردمی‌قاین با همکاری بسیج سازندگی شهرستان با استفاده از ارتباط‌ بصری‌ مستقیم بامردم درنقاط پرتردد شهر به آگاه‌سازی میدانی پرداختند.