دوشنبه 1399/10/22 - 10:00 khjonobi-admin

همت بانوان خراسان‌جنوبی گرمابخش کودکان نیازمند

بانوان خانه‌دار و هنرمند خراسان‌جنوبی همزمان با شروع زمستان پای کار پویش «گرمای مهربانی» آمدند و با بافت 360 کلاه و شال گردن گرمابخش کودکان نیازمند این استان در این زمستان طاقت‌فرسا شدند.