دوشنبه 1399/11/20 - 16:28 khjonobi-admin

افتتاح کارگاه های تولیدی و نمایشگاه اشتغال در روستای شاخن و گازار / اجرای مرحله سوم از گام سوم کمک مومنانه