دوشنبه 1399/11/27 - 09:24 khjonobi-admin

ایجادشغل برای ۳ هزار و ۱۳۸ نفر با اعطای تسهیلات قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه بسیج سازندگی تاکنون ۳ هزار و ۱۳۲ فقره تسهیلات اعطاکرده اندکه برای ۳ هزار و ۱۳۸ نفر شغل ایجاد کرده است.