شنبه 1399/12/09 - 10:28 khjonobi-admin

آغاز عملیات اجرایی 6 پروژه آبرسانی و تامین آب شرب به روستاهای محروم استان