یکشنبه 1399/12/17 - 07:59 khjonobi-admin

کارآفرینی با تولید مواد شوینده در شهرستان سرایان

همت یک بانوی سرایانی در تولید مواد شوینده، وی را یک کارآفرین کرد.

 تولید مواد شوینده در یک کارگاه کوچک با همت یک بانو سرایانی برای ۵ نفر شغل ایجاد کرد.