یکشنبه 1400/01/29 - 08:20 khjonobi-admin

امرار و معاشی که چرخ خیاطی گرداننده آن است

یک بانوی خوش ذوق سرایانی با راه اندازی یک کارگاه خیاطی 10 بانو را صاحب شغل کرده است تا کمک خرجی برای زندگیشان باشند.